Vår verksamhet

Stiftelsen arbetar med utbildning, utveckling, hälsa och kultur i första hand i Ghana men även i andra afrikanska länder.

Våra projekt syftar till att stärka individer och samhällen så att de får möjlighet att utvecklas på sina egna villkor och så att människorna vi arbetar med kan förverkliga sina drömmar. Vi lyssnar på vilket stöd och vilken hjälp som behövs och anpassar våra projekt utifrån detta.

Stiftelsen driver att antal projekt i Ghana och vi har då stor hjälp av vår systerorganisation där.

Utöver att driva egna projekt ger stiftelsen bidrag till organisationer med samma eller liknande målsättning som vi.

Pågående projekt i Ghana

Datorer till skolor

Datorkunskap är ett obligatoriskt ämne i Ghana, men de flesta av de skolor vi har kontakt med saknar datorer! Vi har köpt de första datorerna som nu är donerade till Mirigu Primary School, men vårt mål är att samla in fler datorer som vi kan donera till skolorna.

Visst går det att lära sig om datorer teoretiskt, men hur bra fungerar det?

Kontakta styrelsen om du har en dator att donera!

Eller ge ett valfritt belopp, märk betalningen ”datorer”.

Skoluniformer och skolmateriel

Skolgång i Ghana är kostnadsfri, men skoluniform och skolmateriel måste man köpa själv. Vi har donerat mer än 500 skoluniformer och antalet elever i skolorna ökar dramatiskt.

Läs mer

Du kan hjälpa en elev genom att ge 150:- kronor, märk betalningen ”uniform”.

Teakskog

Stiftelsen har investerat i teakplantager i södra Ghana. Det primära målet är att främja en hållbar utveckling och ge arbete åt boende i närområdet. Så snart vi fått in pengar till en andel skog (25 000:- kronor) ökar vi vårt innehav av skog.

Läs mer

Ge valfritt belopp, märk betalningen ”teakskog”.

Flicka från Mirigu
Foto: The Espersen Foundation

Elever på skolan Kakpande-Wura Mimini Model Girl J.H.S

Teakskog
Foto: The Espersen Foundation

Teakskogen som stiftelsen investerat i.

Foto: The Espersen Foundation

En av skolbyggnaderna som utgör Mirigu Primary School.

Vattenpump
Foto The Espersen Foundation

Vattenpump som byggts intill Mirigu Primary School.

Foto: The Espersen Foundation

Odlingar i Tamale i norra Ghana.

Projekt på önskelistan

Cyklar

Några barn har väldigt långt att gå till skolan och lånecyklar skulle kunna lösa problemet. Så snart vi fått in pengar för tre cyklar startar vi detta projekt.

Läs mer

Skänk en cykel, ge 600:- kronor,  märk betalningen ”cykel”.

Myggnät

Ghana är drabbat av malaria. Ett bra sätt att skydda sig mot smittan är att ha myggnät över sängen. Vi vill donera myggnät till de som har det allra svårast ekonomiskt. Så snart vi fått in pengar för tio myggnät startar vi projektet.

Skänk ett myggnät, ge 50:- kronor, märk betalningen ”myggnät”.

Reflexer

Redan klockan sex är det mörkt och olycksrisken längs vägarna ökar. Vi vill göra ett försök att låta en by längs en trafikerad väg börja använda reflexer. Så snart vi fått in pengar så att vi kan köpa reflexer till en hel by startar projektet.

Läs mer

Skänk reflexer för 15:- kronor/styck eller 500 reflexer för 5000:- kronor, märk betalningen ”reflex”.

Dammbygge

Med dammar kan grödorna vattnas även när regnet inte kommer eller så kan dammar användas för fiskodling.

Menskoppar

Tillgången till mensskydd är avgörande för tonårsflickornas närvaro i skolan.

Skolbyggnader

Många skolor har det trångt, ibland hundra barn i samma klassrum. Vi vill gärna sponsra nya skolbyggnader.

Traktor

En traktor att låna skulle hjälpa bönderna att hinna bruka lite mera jord så att maten till familjen räcker under hela torrperioden.

Genomförda projekt

Skoltoaletter

Bristen på toaletter gör att eleverna uträttar sina behov i naturen. Vi bidrog därför ekonomiskt till Ingenjörer utan gränsers sanitetsprojekt som har till mål att komma tillrätta med problemet.

Läs mer

Dricksvatten

Norra Ghana har perioder när det regnar mycket och andra tider när det inte regnar alls. Under torrperioderna är Wulugu Senior High School i stort behov av vatten. Vi bidrog ekonomiskt i ett vattenprojekt som Ingenjörer utan gränser genomförde.

Glasögon

Organisationen Vision For All samlar in glasögon i olika delar av världen och skickar dem till bland annat Ghana där lokala optiker parar ihop glasögonen med nya ägare. Vi bidrog ekonomiskt till en resa till Ghana.

Rullstol

En pojke i en skola som vi hjälpt med skoluniformer släpade sig till och från skolan varje dag med hjälp av sina armar eftersom han inte kunde gå. Vi beställde en rullstol från MAARDEC i Nigeria som tillverkat en rullstol anpassad för den miljö pojken bor i.

Läs mer

Solugnar

Det är ett stort problem i vissa områden i Afrika att stora mängder frukt mognar på kort tid och att bönderna då ibland inte hinner ta till vara på frukten. Vi bidrog ekonomiskt till en konferensresa för två teknologer från KTH som utvecklat solugnar i Mocambique.

Volontärerresa till barnhem

Vårt allra första lilla projekt 2014 – för att komma igång – var att bidra med pengar till en volontärresa som Lisa Brandt och Ellen Hjertkvist gjorde genom organisationen Peace Works Sweden. Läs om deras erfarenheter på bloggen de skrev. Som motprestation fick vi information om vilka behov som finns i det område de besökte.

Skoltoalett
Foto: Ingenjörer utan gränser

Toaletten som byggdes på Wulugu Senior High School.

Foto: The Espersen Foundation

Vattentank tillhörande en av skolorna

Rörelsevarierad pojke
Foto: The Espersen Foundation

Abu som stiftelsen hjälpte med en rullstol.

Om du vill ansöka om bidrag till ett projekt som du planerar att genomföra kan du maila styrelsen. Vi har än så länge begränsad möjlighet att bidra, men är det projekt som ”passar in” försöker vi alltid att hjälpa till.

En fullständig ansökan ska innehålla en projektplan samt budget.