Teakskog

Ghana har ambitiösa planer när det gäller skog, 500 000 hektar ska ha planterats fram till år 2040. SWAM Ghana Ltd är ett av de privata bolag som samarbetar med Ghana Forestry Department runt detta.

Stiftelsen har investerat i teakplantager i södra Ghana. Det primära målet är att främja en hållbar utveckling och ge arbete åt boende i närområdet.

Teak är ett träslag som är hållbart, lättbearbetat, starkt, vackert och populärt. Efterfrågan på teak har ökat i decennier och allt tyder på att utvecklingen fortsätter. Eftersom teak inte får tas ut ifrån naturliga skogar har teakplantager blivit en viktigare källa för att möta efterfrågan. När man planterar träd gör man dessutom klimatet en tjänst.

Stiftelsen har investerat cirka 100 000:- kronor i fem teakplantager i södra Ghana. Förutom att främja en hållbar utveckling och ge arbete åt närboende ser vi också en möjlighet att få ekonomisk avkastning som kan återinvesteras i nya projekt.

Styrelsen besökte i oktober 2016 en av de plantager vi investerat i (man köper andelar som innehåller flera plantager för att sprida risken om något inträffar i en plantage). Träden såg fina ut och de växer bra. En byggnad och en vattenreservoar höll på att uppföras för de som arbetar med skogen.

Du kan vara med och sponsra en andel i teakplantagerna för 25 000:- kronor eller bidra med ett valfritt belopp. Märk din gåva med Teakskog.

Teakskog
Foto: The Espersen Foundation
Teakskogen som stiftelsen investerat i.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *