Skoluniformer och skolmaterial

Skolgång i Ghana är kostnadsfri, men man måste ha skoluniform och man måste själv köpa anteckningsblock, pennor och annan skolmateriel. Alla familjer har inte möjlighet att låta sina barn gå i skolan.

Idag (2017) har vi skänkt skoluniformer och skolmaterial till nästan 1000 elever i tio skolor. Resultatet är över förväntan, flera skolor rapporterar om fördubblat elevantal.

Ett av våra första projekt (2014) var att på prov dela ut skoluniformer och skolmaterial till 100 elever i norra Ghana. Det visade sig att det var ett bra projekt så vi har fortsatt i skola efter skola; Zugu Dabogni Zion Primary, Sattan Zion Primary, Mankarigu Primary, Yogbon no 2 Primary, Lukula Primary School, Tugu Zion Primary, Chandanyili Primary School, Timu Model Girls Junior High School, Mirigu Primary School och Badariya Primary School.

Vår kontaktperson Idrissu al-Hafiz i Ghana väljer ut skolor i områden där de ekonomiska svårigheterna är störst.

Fram till sommaren 2017 har vi delat ut nästan 1000 skoluniformer och skolmaterial till lika många elever. Ytterligare 419 skoluniformer håller på att färdigställas och ska delas ut under hösten 2017.

Resultatet är över förväntan, elevantalet har fördubblats i många skolor. Glädjande, ja visst, men nu saknas det klassrum…

Sponsra uniform+ skolmateriel för en elev. Sätt in 150:- kronor och märk din gåva med Uniform.

Flera skolbarn står på kö och därför fortsätter stiftelsen sitt arbete med utdelning av uniformer och skolmaterial. Våra mål framöver är att fortsätta hjälpa eleverna i dessa skolor samt utöka stödet till fler skolor samt undersöka möjligheten att starta ett projekt för att bygga nya klassrum.Tyget till skoluniformerna tillverkas i Ghana och lokala sömmerskor och skräddare tar mått och syr uniformerna, så även tillverkningen bidrar till utvecklingen i Ghana

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *