Reflexer

När man reser runt med bil i Ghana slås man av hur mörkt det blir redan klockan sex när solen går ner. Barn och vuxna och naturligtvis även djur i byar längs de hårt trafikerade huvudvägarna löper då stor risk att bli påkörda eftersom gatubelysning i stort sett alltid saknas.

I Sverige inträffar cirka 40 % av alla trafikolyckor där gående är inblandade när det är mörkt, i Ghana är vi övertygade att riskerna är ännu större.

Vi tror att olyckorna kan minska genom att visa på effektiviteten av att använda reflex. För att testa om reflexer kan vara något att satsa på planerar vi att dela ut reflexer till alla personer i en by längs någon av de mer trafikerade vägarna.

Vi hoppas kunna få  sponsring för cirka 500 reflexer så att vi kan utföra vårt test.

Du kan vara med och sponsra en eller flera reflexer. Sätt in 15:- kronor per reflex eller 6 000:- kronor för 500 reflexer. Märk betalningen ”reflex”.

Väg i ljus och mörker
Foto: The Espersen Foundation
På bilden till vänster ser du en vanlig trafikerad huvudväg i dagsljus och till höger ser du samma väg som den ser ut i mörker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.