Pågående projekt

Datorer till skolor

Datorkunskap är ett obligatoriskt ämne i Ghana, men de flesta av de skolor vi har kontakt med saknar datorer! Vi har köpt de första datorerna som nu är donerade till Mirigu Primary School, men vårt mål är att samla in fler datorer som vi kan donera till skolorna.

Visst går det att lära sig om datorer teoretiskt, men hur bra fungerar det?

Kontakta styrelsen om du har en dator att donera!

Eller ge ett valfritt belopp, märk betalningen ”datorer”.

Flicka från Mirigu
Foto: Espersenfoundation
Elever på skolan Kakpande-Wura Mimini Model Girl J.H.S

Skoluniformer och skolmateriel

Skolgång i Ghana är kostnadsfri, men skoluniform och skolmateriel måste man köpa själv. Vi har donerat mer än 500 skoluniformer och antalet elever i skolorna ökar dramatiskt.

Läs mer

Du kan hjälpa en elev genom att ge 150:- kronor, märk betalningen ”uniform”.

Teakskog

Stiftelsen har investerat i teakplantager i södra Ghana. Det primära målet är att främja en hållbar utveckling och ge arbete åt boende i närområdet. Så snart vi fått in pengar till en andel skog (25 000:- kronor) ökar vi vårt innehav av skog.

Läs mer

Ge valfritt belopp, märk betalningen ”teakskog”.

Teakskog
Foto: The Espersen Foundation
Teakskogen som stiftelsen investerat i.