Om oss

Stiftelsen ändamål är att stödja utbildning, utveckling, hälsa och kultur i Ghana och andra afrikanska länder.

Vi ser en tydlig koppling mellan mänskliga rättigheter och utveckling samt individers möjlighet att förverkliga sig själv och sina drömmar.

Vår ambition är att möjliggöra hjälp till självhjälp genom att stärka individers möjlighet att utnyttja sina mänskliga rättigheter.

Stiftelsen grundades 15 maj 2013 av Bibbi Espersen Landtblom och Nina Landtblom till minne av Inge och Jörgen Espersen med pengar från arvet efter dem.

Stiftelsen började först med att i liten skala dela ut skoluniformer i norra Ghana där Ninas man Abdul Latif Yassin är född. Länge klarade sig stiftelsen med pengarna från arvet, men fler och fler skolor och barn behövde fler och fler skoluniformer och mera skolmateriel.

2016 beslutade sig styrelsen för att vända sig till vänner och allmänhet för att få hjälp att hjälpa fler skolor, men också för att kunna hjälpa skolorna och de kringliggande samhällena mer långsiktig.

Mål och Vision

Stiftelsens vision är en värld där alla har möjlighet att ha kontroll över sina liv och där man kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter; som möjligheten att utbilda sig, att vara frisk, att alltid ha mat för dagen och ha möjlighet att utvecklas på sina egna villkor.

Vårt mål är att uppnå detta genom att stödja utbildning, hållbar utveckling, hälsa och kultur i Ghana och så småningom även i övriga länder i Afrika.

Våren 2017 beviljades stiftelsen 90-konto och arbetet för att nå vår vision och våra mål fortsätter.

Rännsten för att undvika översvämning
Foto: The Espersen Foundation
Dödsolyckor, till följd av extrema regnoväder som orsakar översvämningar, är inte ovanliga. För att undvika översvämningar behövs rännstenar för att leda bort vattnet. Denna bild är tagen från huvudstaden Accra, men problemet är återkommande i byar och städer i hela Ghana

Systerorganisationen i Ghana

Den 14 december 2016 grundades stiftelsens systerorganisation i staden Tamale i norra Ghana.

I organisationens stadgar står det bland annat att den ska medverka till att minska barnarbete.

Arbetet med att låta sy upp skoluniformer och distribuera dem underlättas betydligt av att vi nu har en riktig organisation att samarbeta med.

Styrelsen består av Idrissu al Hafiz, Salamatu Mahazu, Issifu Basideen och Dorcas Ama Gyabi.

Systerorganisationen