Menskopp

Vi vill tacka våra givare för ert stöd , utan er hade det inte varit möjligt att bedriva våra projekt och hjälpa så många som vi lyckats med!
Ett projekt vi för närvarande lägger mycket fokus på är “Menskoppar till skolor i Ghana” där vi hoppas att en konsekvens kommer bli en ökad närvaro av flickor i skolorna. Rent praktiskt ämnar vi till att lägga stor tyngd på att utbilda flickor kring sin menstruation och i samband med detta också dela ut menskoppar – ett hållbart mensskydd som är lätt att återanvända. Vill ni bidra till att öka flickors närvaro i skolan och läsa mer om projektet kan ni göra detta via nedan länk: https://www.targetaid.com/…/menskoppar-till-skolor-i…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *