Genomförda projekt

Skoltoaletter

Bristen på toaletter gör att eleverna uträttar sina behov i naturen. Vi bidrog därför ekonomiskt till Ingenjörer utan gränsers sanitetsprojekt som har till mål att komma tillrätta med problemet.

Läs mer

Skoltoalett
Foto: Ingenjörer utan gränser
Toaletten som byggdes på Wulugu Senior High School.

Dricksvatten

Norra Ghana har perioder när det regnar mycket och andra tider när det inte regnar alls. Under torrperioderna är Wulugu Senior High School i stort behov av vatten. Vi bidrog ekonomiskt i ett vattenprojekt som Ingenjörer utan gränser genomförde.

Vattenpump
Foto The Espersen Foundation
Vattenpump som byggts intill Mirigu Primary School.

Glasögon

Organisationen Vision For All samlar in glasögon i olika delar av världen och skickar dem till bland annat Ghana där lokala optiker parar ihop glasögonen med nya ägare. Vi bidrog ekonomiskt till en resa till Ghana.

Rullstol

En pojke i en skola som vi hjälpt med skoluniformer släpade sig till och från skolan varje dag med hjälp av sina armar eftersom han inte kunde gå. Vi beställde en rullstol från MAARDEC i Nigeria som tillverkat en rullstol anpassad för den miljö pojken bor i.

Läs mer

Rörelsevarierad pojke
Foto: The Espersen Foundation
Abu som stiftelsen hjälpte med en rullstol.

Solugnar

Det är ett stort problem i vissa områden i Afrika att stora mängder frukt mognar på kort tid och att bönderna då ibland inte hinner ta till vara på frukten. Vi bidrog ekonomiskt till en konferensresa för två teknologer från KTH som utvecklat solugnar i Mocambique.